Thông báo Kế hoạch của UBND TP Vũng Tàu về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đội ngũ CB-GV trong hè 2014

Thông báo Kế hoạch của UBND TP Vũng Tàu về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đội ngũ CB-GV trong hè 2014

UBND TP Vũng Tàu vừa có thông báo về việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đội ngũ CB- GV trong hè 2014. Theo đó, tất cả CB-GV chưa tham gia học lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh sẽ được học trong thời gian 4 ngày và chia thành 2 lớp : Lớp 1 Từ ngày 28/7/2014 đến ngày 31/7/2014, lớp 2 từ 04/8/2014 đến 07/8/2014 . Địa điểm: Hội trường Ban chỉ huy Quân sự TP Vũng Tàu (Số 5, đường Lê Hồng Phong, Phường 7, TP Vũng Tàu) . Nhà trường yêu cầu tất cả CB-GV trong danh sách kèm theo dưới đây tham gia lớp học đầy đủ nghiêm túc ...

Đăng lúc: 24-07-2014 04:57:53 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo số 789/PGDĐT VV cử chọn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục, tổng điều tra đối tượng 0 đến 60 tuổi, năm học 2014 -2015

Thông báo số 789/PGDĐT VV cử chọn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục, tổng điều tra đối tượng 0 đến 60 tuổi, năm học 2014 -2015

Thông báo số 789/PGDĐT VV cử chọn cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn phần mềm phổ cập giáo dục, tổng điều tra đối tượng 0 đến 60 tuổi, năm học 2014 -2015

Đăng lúc: 22-07-2014 10:07:53 PM | Đã xem: 15 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn 787/PGD&ĐT Vv Mua sắm hồ sơ sổ sách trường học năm học 2014-2015

Công văn 787/PGD&ĐT Vv Mua sắm hồ sơ sổ sách trường học năm học 2014-2015

Ngày 21/7/2014 phòng GD&ĐT ban hành Công văn 787/PGD&ĐT Vv Mua sắm hồ sơ sổ sách trường học năm học 2014-2015. Nhà trường yêu cầu NV Thư viện đặt mua có dự phòng thêm 15% so với yêu cầu và trình HT ký duyệt trước ngày 28/7/2014 ...

Đăng lúc: 22-07-2014 12:38:40 AM | Đã xem: 14 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn 3279/UBND-GDĐT của UBND TP Vũng Tàu Vv giải quyết học trái tuyến trong việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

Công văn 3279/UBND-GDĐT của UBND TP Vũng Tàu Vv giải quyết học trái tuyến trong việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

Ngày 10 tháng 7 năm 2014 UBND TP Vũng Tàu đã ban hành công văn 3279/UBND-GDĐT Vv giải quyết học trái tuyến trong việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 ...

Đăng lúc: 10-07-2014 05:56:20 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , UBND Tỉnh và UBND TP Vũng Tàu
Các QĐ của Phòng GD&ĐT Vv Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2014-2015

Các QĐ của Phòng GD&ĐT Vv Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2014-2015

Ngày 8/7/2014 trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu vừa ban hành 3 QĐ của Phòng GD&ĐT Vv Thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2014-2015 ...

Đăng lúc: 08-07-2014 06:27:29 AM | Đã xem: 53 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Quyết định số 710/QĐ-PGD&ĐT Vv Thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp 6, năm học 2014-2015 đặt tại trường THCS Nguyễn Văn Linh

Quyết định số 710/QĐ-PGD&ĐT Vv Thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp 6, năm học 2014-2015 đặt tại trường THCS Nguyễn Văn Linh

Ngày 4/7/2014 , trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 710/QĐ-PGD&ĐT Vv Thành lập Hội đồng Tuyển sinh lớp 6, năm học 2014-2015 đặt tại trường THCS Nguyễn Văn Linh. Hội đồng Tuyển sinh lớp 6 của trường kính mời toàn thể các thành viên họp lúc 7 giờ 30 phút ngày thứ tư, 9/7/2014 tại Văn phòng nhà trường để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh ....

Đăng lúc: 07-07-2014 11:33:12 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Quyết định số 570/QĐ-SGDĐT: V/v phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015

Quyết định số 570/QĐ-SGDĐT: V/v phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015

Ngày 7/7/2014 giám đốc Sở GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 570/QĐ-SGDĐT: V/v phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2014-2015. Theo đó, điểm chuẩn tại các trường THPT của TP Vũng Tàu như sau : Trường THPT Vũng Tàu nguyện vọng 1 là 46,5 điểm ( Không lấy nguyện vọng 2); trường THPT Đinh Tiên Hoàng nguyện vọng 1 là 37 điểm , nguyện vọng 2 là 39,5 điểm, trường THPT Nguyễn Huệ nguyện vọng 1 là 34 điểm , nguyện vọng 2 là 35 điểm, trường THPT Trần Nguyên Hãn nguyện vọng 1 là 33,0 điểm , nguyện vọng 2 là 34,0 điểm . Tỉ lệ tuyển vào lớp 10 công lập của các trường trên địa bàn TP Vũng Tàu là 74,94% ...

Đăng lúc: 07-07-2014 06:19:27 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015

Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015

Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015

Đăng lúc: 02-07-2014 12:45:33 PM | Đã xem: 83 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn 667/PGDĐT-NV Vv Hướng dẫn thực hiện phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015

Công văn 667/PGDĐT-NV Vv Hướng dẫn thực hiện phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015

Công văn 667/PGDĐT-NV Vv Hướng dẫn thực hiện phương án phân tuyến tuyển sinh lớp 6 năm học 2014-2015

Đăng lúc: 02-07-2014 06:53:22 AM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Thông báo mở lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật cho CBQL ngành GD&ĐT TP Vũng Tàu năm 2014

Thông báo mở lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật cho CBQL ngành GD&ĐT TP Vũng Tàu năm 2014

Ngày 27/6/2014 Trung Tâm bồi dưỡng chính trị TP Vũng Tàu thông báo mở lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật cho CBQL ngành GD&ĐT TP Vũng Tàu năm 2014. Theo đó, lớp bồi dưỡng chính trị - pháp luật tiến hành trong 2 ngày từ 7h30 4/8/2014 đến 5/8/2014 , thành phần tham dự là BT các Chi bộ, CBQL và chủ tịch CĐCS các đơn vị trường học trong toàn TP. Địa điểm học tại số 4 Hoàng Hoa Thám , phường 2 TP Vũng Tàu ...

Đăng lúc: 02-07-2014 06:50:07 AM | Đã xem: 49 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , UBND Tỉnh và UBND TP Vũng Tàu
Công văn 319/PGD&ĐT Vv Giao kế hoạch phát triển năm học 2014-2015

Công văn 319/PGD&ĐT Vv Giao kế hoạch phát triển năm học 2014-2015

Công văn 319/PGD&ĐT Vv Giao kế hoạch phát triển năm học 2014-2015

Đăng lúc: 02-07-2014 06:42:30 AM | Đã xem: 45 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Quyết định 513-SGDĐT-QĐ Vv cử CB - GV đi tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học ở trường trung học

Quyết định 513-SGDĐT-QĐ Vv cử CB - GV đi tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học ở trường trung học

Sở GD&ĐT ban hành Quyết định 513-SGDĐT-QĐ Vv cử CB - GV đi tập huấn và tổ chức diễn đàn trên mạng việc đổi mới kiểm tra đánh giá trong quá trình tổ chức dạy học ở trường trung học tại TP HCM. Theo đó, trường THCS Nguyễn Văn Linh có 2 Giáo viên được cử đi tập huấn là cô Lê Thị Hương môn Hóa từ ngày 22/7 đến 26/7/2014 và cô Nguyễn Thị Hường môn Vật Lý từ ngày 27/7 đến ngày 2/8/2014....

Đăng lúc: 24-06-2014 06:36:06 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Các công văn của Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT Vv Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Các công văn của Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT Vv Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014

Nhà trường vừa nhận các công văn của Bộ, Sở, Phòng GD-ĐT Vv Tổ chức Hội thi nữ giáo viên sáng tạo năm 2014 nhu sau :

Đăng lúc: 20-06-2014 04:37:00 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu

Thông báo giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi lớp 10 THPT

Nhà trường thông báo giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi lớp 10 THPT như sau :

Đăng lúc: 18-06-2014 07:11:25 PM | Đã xem: 77 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kết quả điểm thi tuyển sinh và danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014-2015

Kết quả điểm thi tuyển sinh và danh sách trúng tuyển vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014-2015

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có thông báo Kết quả điểm thi tuyển sinh và danh sách trúng tuyển vào vào lớp 10 trường chuyên Lê Quý Đôn năm học 2014-2015 như sau :

Đăng lúc: 15-06-2014 09:13:09 PM | Đã xem: 509 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Công văn 103/CV-PTN Vv Xây dựng chung cư bán cho CB-GV chưa có nhà ở theo hình thức trả góp trên địa bàn tỉnh BR-VT

Công văn 103/CV-PTN Vv Xây dựng chung cư bán cho CB-GV chưa có nhà ở theo hình thức trả góp trên địa bàn tỉnh BR-VT

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) vừa gửi về trường Công văn 103/CV-PTN Vv Xây dựng chung cư bán cho CB-GV chưa có nhà ở theo hình thức trả góp trên địa bàn tỉnh BR-VT. Theo đó, nhà trường đề nghị BCHCĐ lập danh sách CB-GV-NV có nhu cầu " Mua nhà trả góp" để gửi cho HODECO xem xét giải quyết ...

Đăng lúc: 15-06-2014 08:58:14 PM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 525/HĐGDQP Vv Báo cáo danh sách CB-GV đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Công văn số 525/HĐGDQP Vv Báo cáo danh sách CB-GV đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh

Ngày 3/6/2014 Hội đồng GDQP của TP Vũng Tàu đã ban hành Công văn số 525/HĐGDQP Vv Báo cáo danh sách CB-GV đã được bồi dưỡng và chưa được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Theo thông báo kết qủa kiểm tra của lớp bồi dưỡng ANQP năm 2012 cho đối tượng 4 của Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Vũng Tàu, trường THCS Nguyễn Văn Linh có 29 Học viên tham gia học từ ngày 30/7/2012 đến 31/7/2012, có 2 HV xếp loại giỏi ( Điểm 9/10), 25 HV xếp loại khá ( Điểm 7 hoặc 8/10) và 2 HV xếp loại TB ( Điểm 6/10) . Số CB-GV còn lại chưa được bồi dưỡng sẽ học và kiểm tra tiếp vào khi có thông báo của BCH Quân sự TP Vũng Tàu .

Đăng lúc: 10-06-2014 12:22:49 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: DANH SÁCH , Thông báo
Công văn 507/TB-PGD&ĐT Vv Thông báo giới thiệu chữ ký của Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu

Công văn 507/TB-PGD&ĐT Vv Thông báo giới thiệu chữ ký của Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu

Ngày 5/6/2014 phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu đã ban hành công văn 507/TB-PGD&ĐT Vv Thông báo giới thiệu chữ ký của Phó trưởng phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu

Đăng lúc: 09-06-2014 12:50:26 AM | Đã xem: 133 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Sở ngoại vụ khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Thái Lan

Sở ngoại vụ khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Thái Lan

Ngày 26/5/2014 Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ban hành công văn số 218/SNgV-LS khuyến cáo công dân Việt Nam về tình hình Thái Lan. Theo đó, hiện nay do tình hình căng thẳng ở Thái Lan nên CB-CNV, PHHS và HS không nên có mặt tại Thái Lan thời điểm này nếu thấy không thật sự cần thiết cho đến khi tình hình ổn định trở lại ...

Đăng lúc: 09-06-2014 12:49:55 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo Vv tổ chức ôn tập và bồi dưỡng các môn văn hóa, năng khiếu trong hè 2014 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh

Thông báo Vv tổ chức ôn tập và bồi dưỡng các môn văn hóa, năng khiếu trong hè 2014 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh

Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo Vv tổ chức ôn tập và bồi dưỡng các môn văn hóa, năng khiếu trong hè 2014 như sau :

Đăng lúc: 02-06-2014 12:33:37 AM | Đã xem: 140 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo

Các tin khác

1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 
 • Tour de France 2014 và những khoảnh khắc đẹp
  Thứ hai - 28/07/2014 00:27

  Băng qua những cánh đồng hướng dương, đua trong những ngày mưa gió hoặc những đoạn đồi núi hiểm trở... là hình ảnh ấn tượng đọng lại trong lần thứ 101 của giải đua xe đạp lớn nhất thế giới.
 • Frank Lampard - vĩ đại đâu chỉ bởi danh hiệu
  Chủ nhật - 27/07/2014 23:09

  "Người không phổi" được ghi nhớ không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ sự cống hiến hết mình trong 13 năm khoác áo Chelsea.
 • Suýt mất việc vì chụp ảnh với Van Persie
  Chủ nhật - 27/07/2014 22:04

  Kyson Forde, một phục vụ tại nhà hàng Cliff ở Barbados, bị kỷ luật vì chụp ảnh với tiền đạo ngôi sao của Man Utd.

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 4
 • Khách viếng thăm: 3
 • Máy chủ tìm kiếm: 1
 • Hôm nay: 1058
 • Tháng hiện tại: 69550
 • Tổng lượt truy cập: 1025760

Liên kết

 • Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Sáng nay 28.7, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến.
 • Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Sáng nay 28.7, Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng công bố điểm chuẩn dự kiến.
 • Nhật: Nữ sinh giết, phanh thây bạn học
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Một nữ sinh 15 tuổi đã bị bắt hôm 27.7 do tình nghi giết chết bạn học rồi chặt xác thi thể ở thành phố thuộc tây nam Nhật Bản.
 • Có thể ‘thắp nến’ 365 đêm cho liệt sĩ?
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  Tôi thật sự xúc động khi mới hôm 26.7, cả ba ngàn nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước đã được Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tổ chức cho các bạn trẻ thắp nến tri ân liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
 • Phát hiện một thi thể trôi sông
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Khoảng 3 giờ ngày 28.7, những người làm nghề sông nước trên sông Hiếu (TP. Đông Hà, Quảng Trị) phát hiện thi thể một nam thanh niên nổi bập bềnh trên sông.
  Thi thể trôi sông
 • Nga sắp thiết lập quân khu tại Bắc Cực
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Bộ quốc phòng Nga đã thông báo kế hoạch thành lập 6 doanh trại quân đội tại Bắc Cực, nhật báo The Moscow Times (Nga) đưa tin ngày 27.7.
 • Nga sắp thiết lập quân khu tại Bắc Cực
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Bộ quốc phòng Nga đã thông báo kế hoạch thành lập 6 doanh trại quân đội tại Bắc Cực, nhật báo The Moscow Times (Nga) đưa tin ngày 27.7.
 • Những giọng ca nhí gây sốt 'The Voice Kids 2014'
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Cô bé khiếm thị với giọng hát lay động lòng người, cậu bé có biệt danh 'Đôraêmon tóc xù' khiến cả khán phòng đứng ngồi không yên... là những giọng ca nhí để lại nhiều ấn tượng trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2014.
 • Những giọng ca nhí gây sốt 'The Voice Kids 2014'
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Cô bé khiếm thị với giọng hát lay động lòng người, cậu bé có biệt danh 'Đôraêmon tóc xù' khiến cả khán phòng đứng ngồi không yên... là những giọng ca nhí để lại nhiều ấn tượng trong vòng Giấu mặt Giọng hát Việt nhí 2014.
 • Malaysia Airlines có thể đổi tên sau thảm họa dồn dập
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS) có thể đổi tên như một phần nỗ lực cải tổ thương hiệu xuất phát từ những thảm họa gần đây.
  Malaysia Airlines có thể đổi tên sau thảm họa dồn dập
 • Nhiều phụ huynh đồng tình cho con nghỉ học
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  Tình trạng học sinh dân tộc thiểu số bỏ học đang làm “đau đầu” ngành giáo dục tỉnh Bình Phước.
  Nhiều phụ huynh đồng tình cho con nghỉ học
 • Thiếu ngủ thường xuyên dẫn đến rối loạn trí nhớ
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Thiếu ngủ thường xuyên sẽ tăng nguy cơ bị rối loạn trí nhớ, cụ thể là nhớ sai, theo kết luận một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Psychological Science (Mỹ).
 • Thiếu ngủ thường xuyên dẫn đến rối loạn trí nhớ
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  (TNO) Thiếu ngủ thường xuyên sẽ tăng nguy cơ bị rối loạn trí nhớ, cụ thể là nhớ sai, theo kết luận một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Psychological Science (Mỹ).
 • Điều tra vụ chủ xe tài tải bị cướp táo bạo
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đang điều tra, làm rõ vụ cướp tài sản trên đường tránh Biên Hòa, đoạn qua xã Phước Tân (TP.Biên Hòa). Theo trình báo tài xế Nguyễn Viết Khánh (ngụ Lâm Đồng) vào đêm 25.7 anh điều khiển xe tải BKS 49C-058.78 cùng chị Lê Thị Yến (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng) chở rau từ TP.Đà Lạt lên TP.HCM để giao hàng.
 • Nhiều cảng, bến ở Tây Ninh hoạt động không phép
  Thứ hai - 28/07/2014 01:59
  Ngày 26.7, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Tây Ninh cho biết, hiện địa bàn tỉnh có 59 cảng, bến thủy nội địa; thì có đến 21 bến hoạt động không phép (H.Châu Thành, Tân Châu, Dương Minh Châu) và 12 bến hoạt động quá thời hạn cho phép (H. Tân Châu, Gò Dầu, Trảng Bàng, Châu Thành).