Công văn số 1515/PGDĐT Vv Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2014 - 2015

Công văn số 1515/PGDĐT Vv Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2014 - 2015

Công văn số 1515/PGDĐT Vv Hướng dẫn kiểm tra chất lượng học kỳ I năm học 2014 - 2015

Đăng lúc: 25-11-2014 06:22:53 PM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Danh sách HS THCS đang học tại các phường trong TP Vũng Tàu đã nhập vào phần mềm PCGD .

Danh sách HS THCS đang học tại các phường trong TP Vũng Tàu đã nhập vào phần mềm PCGD .

Nhà trường yêu cầu bộ phận phụ trách PCGG đối chiếu giữa Danh sách HS THCS đang học thực tế tại các phường và Danh sách đã nhập của phần mềm PCGD , thời gian từ 24/11/2014 đến 28/11/2014

Đăng lúc: 23-11-2014 10:13:12 AM | Đã xem: 27 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Kế hoạch phát triển năm học 2015-2016 của trường THCS Nguyễn Văn Linh

Kế hoạch phát triển năm học 2015-2016 của trường THCS Nguyễn Văn Linh

Kế hoạch phát triển năm học 2015-2016 của trường THCS Nguyễn Văn Linh

Đăng lúc: 13-11-2014 09:09:55 PM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Tin tức
Thư mời của trường THCS Nguyễn Văn Linh Dự lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư mời của trường THCS Nguyễn Văn Linh Dự lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Thư mời của trường THCS Nguyễn Văn Linh Dự lễ kỷ niệm 32 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

Đăng lúc: 12-11-2014 05:52:56 PM | Đã xem: 97 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 1466/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2014-2015

Công văn số 1466/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2014-2015

Công văn số 1466/SGDĐT-GDTrH: V/v Hướng dẫn kiểm tra học kì I, năm học 2014-2015

Đăng lúc: 11-11-2014 03:01:38 PM | Đã xem: 76 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Công văn số 1464/SGDĐT-CTHSSV: V/v tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học

Công văn số 1464/SGDĐT-CTHSSV: V/v tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học

Công văn số 1464/SGDĐT-CTHSSV: V/v tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong và xung quanh trường học

Đăng lúc: 11-11-2014 09:35:29 AM | Đã xem: 30 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Thông báo số 1471/TB-PGDĐT ngày 07/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu về kết quả Hội thi "Tiếng hát người giáo viên nhân dân" chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Thông báo số 1471/TB-PGDĐT ngày 07/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu về kết quả Hội thi "Tiếng hát người giáo viên nhân dân" chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Thông báo số 1471/TB-PGDĐT ngày 07/11/2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu về kết quả Hội thi "Tiếng hát người giáo viên nhân dân" chào mừng kỷ niệm 32 năm ngày Nhà Giáo Việt Nam

Đăng lúc: 10-11-2014 12:05:38 PM | Đã xem: 40 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Công văn số 580/STTTT-BCXB: V/v Triển khai thực hiệnThông tư 09/2014/TT-BTTTT

Công văn số 580/STTTT-BCXB: V/v Triển khai thực hiệnThông tư 09/2014/TT-BTTTT

Ngày 19/8/2014 Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 10 năm 2014. Để thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, triển khai một số nội dung quy định tại Thông tư 09/2014/TT-BTTTT, cụ thể sau

Đăng lúc: 07-11-2014 04:15:20 AM | Đã xem: 36 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Đề thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh môn MTCT của TP Vũng Tàu, chiều ngày thứ năm, 06/11/2014

Đề thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh môn MTCT của TP Vũng Tàu, chiều ngày thứ năm, 06/11/2014

Đề thi chọn đội tuyển HSG cấp tỉnh môn MTCT của TP Vũng Tàu, chiều ngày thứ năm,06/11/2014

Đăng lúc: 06-11-2014 09:58:04 PM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động 2012

Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động 2012

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa có văn bản hướng dẫn về tiền làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật lao động 2012. Theo đó, đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng: 300%A + 30%A + 20% x 300%A = 390%A. Trong đó A là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động. Trường hợp lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định. Nội dung trên được đề cập tại Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL ngày 05/11/2014, nhà trường yêu cầu kế toán nghiên cứu thực hiện.

Đăng lúc: 06-11-2014 06:49:06 PM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 1423/SGDĐT-GDTrH: V/v báo cáo tình tình dạy học môn tiếng Anh

Công văn số 1423/SGDĐT-GDTrH: V/v báo cáo tình tình dạy học môn tiếng Anh

Thực hiện Công văn số 1423/SGDĐT-GDTrH: V/v báo cáo tình tình dạy học môn tiếng Anh , Hiệu trưởng yêu cầu TTCM tiếng Anh và Văn thư báo cáo theo mẫu ( tải về File kèm theo) để báo cáo về Phòng GD-ĐT tập hợp theo yeu cầu của Sở GD-ĐT trước ngày 7/11/2014

Đăng lúc: 05-11-2014 04:48:53 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 147/ATTP-NĐTP: V/v tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể và căn tin trường học

Công văn số 147/ATTP-NĐTP: V/v tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể và căn tin trường học

Công văn số 147/ATTP-NĐTP: V/v tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể và căn tin trường học

Đăng lúc: 05-11-2014 04:37:19 AM | Đã xem: 22 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch công tác tuần 12, năm học 2014-2015 (03/11/2014 – 08/11/2014)

Kế hoạch công tác tuần 12, năm học 2014-2015 (03/11/2014 – 08/11/2014)

Kế hoạch công tác tuần 12, năm học 2014-2015 (03/11/2014 – 08/11/2014)

Đăng lúc: 03-11-2014 02:24:51 AM | Đã xem: 107 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Kế hoạch công tác tuần , Thông báo
Báo cáo số 228/BC-SGDĐT: Kết quả công tác thanh tra đầu năm học 2014-2015

Báo cáo số 228/BC-SGDĐT: Kết quả công tác thanh tra đầu năm học 2014-2015

Báo cáo số 228/BC-SGDĐT: Kết quả công tác thanh tra đầu năm học 2014-2015

Đăng lúc: 01-11-2014 04:11:59 AM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Giới thiệu 4 câu hỏi tham gia sân chơi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Giới thiệu 4 câu hỏi tham gia sân chơi “Em yêu biển đảo quê hương”.

Thực hiện công văn số 1408 /PGD&ĐT-NGLL ngày 29/10/2014 của Phòng GD-ĐT V/v tham gia sân chơi “Em yêu biển đảo quê hương”. Nhà trường yêu cầu tất cả học sinh lớp 7 viết bài tìm hiểu về biển đảo quê hương, gồm 4 câu hỏi theo 4 vấn đề về: Lịch sử, Địa lý, cảm thụ văn học và lịch sử địa phương. Học sinh làm bài trên giấy tập học trò, khổ 20.5cm x 15.5cm, ghi rõ họ tên, lớp, trường (có thêm hình ảnh minh họa càng tốt nhưng không quá 2 đôi giấy). Các bài viết có nội dung giống nhau hoàn toàn sẽ bị loại và không tính vào điểm thi đua của lớp. Thời gian nạp bài đến hết ngày 10/11/2014 . Nội dung 4 câu hỏi như sau :

Đăng lúc: 31-10-2014 05:53:09 PM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Đội TNTP HCM
Công văn số 1408 /PGD&ĐT-NGLL ngày 30/10/2014 Vv Tham gia sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương"

Công văn số 1408 /PGD&ĐT-NGLL ngày 30/10/2014 Vv Tham gia sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương"

Công văn số 1408 /PGD&ĐT-NGLL ngày 30/10/2014 Vv Tham gia sân chơi "Em yêu biển đảo quê hương"

Đăng lúc: 31-10-2014 02:00:33 AM | Đã xem: 43 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Công văn số 1387/SGDĐT-KT&KĐCLL: V/v hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015

Công văn số 1387/SGDĐT-KT&KĐCLL: V/v hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015

Công văn số 1387/SGDĐT-KT&KĐCLL: V/v hướng dẫn thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015

Đăng lúc: 30-10-2014 11:01:39 AM | Đã xem: 47 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Yêu cầu góp ý Bộ ma trận đề thi Học kỳ I, khối THCS - năm học 2014-2015 (Dự thảo)

Yêu cầu góp ý Bộ ma trận đề thi Học kỳ I, khối THCS - năm học 2014-2015 (Dự thảo)

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa gửi bộ ma trận đề thi Học kỳ I , khối THCS - năm học 2014-2015 (Dự thảo) yêu cầu các nhà trường góp ý. Hiệu trưởng yêu cầu Tổ trưởng chuyên môn và giáo viên 8 bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin, Văn, Anh, Địa lý tải về xem và góp ý bằng văn bản và gửi File về Email của P.Hiệu trưởng Chuyên môn để tập hợp và báo cáo với Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố trước ngày 2/11/2014 .

Đăng lúc: 28-10-2014 05:10:37 PM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Lịch công tác năm học 2014 - 2015 Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Lịch công tác năm học 2014 - 2015 Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Lịch công tác năm học 2014 - 2015 Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũng Tàu

Đăng lúc: 24-10-2014 09:48:31 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Phòng GD & ĐT TP Vũng Tàu
Chi bộ trường THCS Nguyễn Văn Linh tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho 3 đảng viên dự bị

Chi bộ trường THCS Nguyễn Văn Linh tổ chức Lễ công nhận Đảng viên chính thức cho 3 đảng viên dự bị

Thực hiện các Quyết định số 2104/QĐ/TV ; 2171/QĐ/TV và 2172/QĐ/ TV của Ban Thường vụ Thành ủy Vũng Tàu Vv Công nhận các Đảng viên chính thức, chiều ngày 21 tháng 10 năm 2014 Chi bộ trường THCS Nguyễn Văn Linh tổ chức Lễ Chuyển Đảng chính thức cho 3 cô giáo Trần Minh Hương, Mai Thị KIm Liễu và Vũ Thị Dung trong không khí trang nghiêm và xúc động theo đúng công văn số 01-HD/TW ngày 05-01/2012 của Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn về việc tổ chức lễ công nhận đảng viên chính thức. Các Đồng chí Đảng viên mới và đảng viên được chi bộ phân công trực tiếp bồi dưỡng, giúp đỡ Đảng viên dự bị đã nêu bật quá trình phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, trưởng thành và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên của từng đồng chí . Trong không khí trang nghiêm và hết sức xúc động mỗi đồng chí Đảng viên đã tuyên thệ trước cờ Đảng , cờ Tổ quốc và chân dung Bác Hồ kính yêu nguyện tiếp tục phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là người Đảng viên tốt của Đảng CSVN. Đến dự buổi Lễ có các đồng chí Nguyễn Xuân Lâm, Thành ủy viên -P.Bí thư Đảng ủy - Chủ Tịch UBND Phường 8; ông Đỗ Duy Nam - Đại diện Hội CMHS của trường; các đồng chí đại diện BCH Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Tổ trưởng Chuyên môn và tất cả Đảng viên trong Chi bộ. Sau đây , chúng tôi xin giới thiệu một vài hình ảnh trong buổi Lễ Chuyển đảng chính thức:

Đăng lúc: 23-10-2014 12:49:55 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Tin tức

Các tin khác

1 2 3 ... 19 20 21  Trang sau
 
 • Mỹ Đình ngày vắng những cổ động viên
  Thứ ba - 25/11/2014 18:45

  Nhiều cổ động viên khẳng định không quay lưng lại với đội tuyển Việt Nam, nhưng thực tế thì không có nhiều người đến sân Mỹ Đình tối 25/11 khi thầy trò HLV Toshiya Muira gặp tuyển Lào trong trận đấu có ý nghĩa đua tranh vào bán kết AFF Cup 2014.
 • Riedl từ chức nếu Indonesia bị loại
  Thứ ba - 25/11/2014 18:59

  HLV Alfred Riedl thừa nhận khả năng ra đi trước thời hạn nếu tuyển Indonesia sớm dừng bước ở vòng bảng AFF Cup 2014.
 • Việt Nam 3-0 Lào: Dấu ấn nhà cầm quân
  Thứ ba - 25/11/2014 12:30

  Đội tuyển Việt Nam thắng Lào không phải là điều bất ngờ nhưng HLV Toshiya Miura đã giúp các học trò có những bài học hữu ích. 

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

 • Công văn số 1531/SGDĐT-KTKĐCL: V/v rà soát hồ sơ Khảo thí – KĐCL chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của Bộ...
  Thứ ba - 25/11/2014 14:36

  KTKDCL

  Số: 1531/SGDĐT-KTKĐCL, ngày 25 tháng 11 năm 2014


  Kính gửi:   
  - Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
  - Hiệu trưởng các trường THPT;
  - Giám đốc các TT GDTX huyện, thành phố.
  Để công tác chuẩn bị hồ sơ Khảo thí – KĐCL được chu đáo, đầy đủ sẵn sàng tiếp đón đoàn kiểm tra của Cục Khảo thí – KĐCLGD Bộ GDĐT theo công văn số 1926/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 21 tháng 11  năm 2014 của Cục Khảo thí – KĐCLGD Bộ Giáo dục và Đào Tạo, tiếp theo Quyết định 1062/QĐ-SGDĐT ngày  04 tháng  11 năm 2014, Sở GDĐT đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện rà soát hồ sơ công tác Khảo thí – KĐCL, cụ thể như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Quyết định số 1110/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường Mầm non Long Hương, TP Bà Rịa
  Thứ ba - 25/11/2014 13:54

  KTKDCL

  Số: 1110/QĐ-SGDĐT, ngày 24 tháng 11 năm 2014
  Xét Báo cáo số 86/BC-PGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa về việc đăng ký đánh giá ngoài trường Mầm non Long Hương và trường Mầm non Hướng Dương;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường Mầm non Long Hương, thành phố Bà Rịa gồm các ông (bà) có tên sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Quyết định số 1109/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường Mầm non Hướng Dương, TP Bà Rịa
  Thứ ba - 25/11/2014 13:49

  KTKDCL

  Số: 1109/QĐ-SGDĐT, ngày 24 tháng 11 năm 2014


  Xét Báo cáo số 86/BC-PGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Bà Rịa về việc đăng ký đánh giá ngoài trường Mầm non Long Hương và trường Mầm non Hướng Dương;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường Mầm non Hướng Dương, thành phố Bà Rịa, gồm các ông (bà) có tên sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Phần mềm thi Học sinh giỏi 12 năm 2014
  Thứ năm - 13/11/2014 15:21

  KTKDCL

  Phần mềm thi Học sinh giỏi 12 năm 2014. Download

 • Quyết định số 1088/QĐ-SGDĐT: V/v thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường THPT Vũng Tàu
  Thứ tư - 12/11/2014 07:11

  KTKDCL

  Số: 1088/QĐ-SGDĐT, ngày 11 tháng 11 năm 2014


  Xét Công văn số 124/CV-THPTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của trường THPT Vũng Tàu về việc đăng ký đánh giá ngoài;


  Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,
  QUYẾT ĐỊNH:


  Điều 1. Thành lập Đoàn đánh giá ngoài trường THPT Vũng Tàu gồm các ông (bà) có tên sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 18
 • Hôm nay: 2335
 • Tháng hiện tại: 77039
 • Tổng lượt truy cập: 1366093

Liên kết

 • Đặc biệt trên báo in ngày 26.11.2014
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  Người nước ngoài nhập cảnh vào VN được mua nhà; Nhiều “ông lớn” năng suất yếu; Công ty ACS cho vay “chui”? ; Linh… đặc cách; Yêu kẻ sát nhân hàng loạt; “Thơ tục” ở nơi thờ Phật hoàng Trần Nhân Tông … là các thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 26.11.2014.
 • Chùm ảnh Ferguson chìm trong khói lửa
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Ít nhất 12 tòa nhà bị cháy rụi, cướp bóc xảy ra ở nhiều cửa hàng tại Ferguson (bang Missouri, Mỹ) sau quyết định không khởi tố cảnh sát Darren Ferguson được bồi thẩm đoàn đưa ra, cảnh sát địa phương cho biết.
  Chùm ảnh: Ferguson lại chìm trong khói lửa
 • Thực phẩm cho trái tim khỏe mạnh
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Chăm sóc sức khỏe tim mạch bằng cách thêm các loại thực phẩm tốt cho tim vào chế độ ăn uống là cách hiệu quả nhất.
 • Thực phẩm cho trái tim khỏe mạnh
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Chăm sóc sức khỏe tim mạch bằng cách thêm các loại thực phẩm tốt cho tim vào chế độ ăn uống là cách hiệu quả nhất.
 • Trưng cầu giám định pháp y hai mẹ con sản phụ tử vong
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Tối 25.11, Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo thành lập hội đồng kiểm thảo tử vong, đồng thời trưng cầu giám định pháp y để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân tử vong của hai  mẹ con sản phụ Tạ Thị Hảo (32 tuổi, ngụ xã Đạ Đờn, H.Lâm Hà).
 • TP.HCM lập quy trình chăm sóc đặc biệt cây cổ thụ
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Ngày 25.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo các sở ngành chức năng của thành phố khẩn trương lập quy trình chăm sóc đặc biệt, bảo tồn cây cổ thụ trên địa bàn.
  TP.HCM lập quy trình chăm sóc đặc biệt cây cổ thụ
 • TP.HCM lập quy trình chăm sóc đặc biệt cây cổ thụ
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Ngày 25.11, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo các sở ngành chức năng của thành phố khẩn trương lập quy trình chăm sóc đặc biệt, bảo tồn cây cổ thụ trên địa bàn.
  TP.HCM lập quy trình chăm sóc đặc biệt cây cổ thụ
 • Ngã xuống đường, bị xe tải cán chết
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Ngày 25.11, Công an huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người chết.
  Ngã xuống đường, người đàn ông bị xe tải cán chết
 • Vietjet công bố mở đường bay giữa VN - Nga
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Vietjet đã công bố kế hoạch mở đường bay giữa Vladivostok đến Hà Nội, TP.HCM, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Phú Quốc.
  Vietjet công bố mở đường bay giữa VN - Nga
 • Bàn tay Bắc Kinh trong bầu cử Đài Loan
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Chính quyền Trung Quốc đang khéo léo khuyến khích người Đài Loan ở Đại lục về quê đi bầu ngày 29.11, nhằm tăng phiếu ủng hộ cho phe Quốc dân đảng (KMT) thân Bắc Kinh.
  Bàn tay Bắc Kinh trong bầu cử Đài Loan
 • Bắt tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Chiều 25.11, Công an tỉnh Quảng Nam công bố đã bắt được tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ.
 • Bắt tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Chiều 25.11, Công an tỉnh Quảng Nam công bố đã bắt được tên trộm đột nhập trụ sở UBND TP.Tam Kỳ.
 • Tưới xăng đốt phòng trọ có hai vợ chồng cùng 3 con nhỏ
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Hai chồng cùng với 3 đứa con đang ở trong phòng trọ thì bị 2 đối  tượng chạy xe máy mang theo can xăng loại 5 lít đến đốt.
  Mang xăng phóng hỏa đốt phòng trọ
 • Tưới xăng đốt phòng trọ có hai vợ chồng cùng 3 con nhỏ
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Hai chồng cùng với 3 đứa con đang ở trong phòng trọ thì bị 2 đối  tượng chạy xe máy mang theo can xăng loại 5 lít đến đốt.
  Mang xăng phóng hỏa đốt phòng trọ
 • Solo cùng bolero: Lộ diện top 10 vào chung kết
  Thứ ba - 25/11/2014 21:19
  (TNO) Mặc dù chưa phát sóng vòng bán kết nhưng sáng 25.11, ban tổ chức chương trình Solo cùng Bolero đã quyết định công bố top 10 thí sinh vào vòng chung kết của cuộc thi này.

Khai Giảng Năm Học 2014-2015