Công văn số 312/PGDĐT Vv thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Công văn số 312/PGDĐT Vv thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Công văn số 312/PGDĐT Vv thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Đăng lúc: 21-05-2016 08:41:46 AM | Đã xem: 3 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Danh sách Giáo viên đề nghị làm nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và kỳ thi THPT QG năm học 2015-2016

Danh sách Giáo viên đề nghị làm nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và kỳ thi THPT QG năm học 2015-2016

Nhà trường thông báo Danh sách Giáo viên đề nghị làm nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và kỳ thi THPT QG năm học 2015-2016 như sau

Đăng lúc: 21-05-2016 08:15:33 AM | Đã xem: 13 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Quyết định số 1769-QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND Tp Vũng Tàu Vv Thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

Quyết định số 1769-QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND Tp Vũng Tàu Vv Thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

Quyết định số 1769-QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND Tp Vũng Tàu Vv Thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

Đăng lúc: 17-05-2016 11:02:30 AM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành tuyển viên chức giáo dục, năm học 2015-2016

Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành tuyển viên chức giáo dục, năm học 2015-2016

Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành tuyển viên chức giáo dục, năm học 2015-2016

Đăng lúc: 11-05-2016 07:14:37 PM | Đã xem: 166 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông tư 08/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 08/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 08/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Đăng lúc: 09-05-2016 09:46:32 AM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Bộ GD & ĐT
Công văn 34-CĐN Vv  Tổng kết các hoạt động Công đoàn , năm học 2015 - 2016

Công văn 34-CĐN Vv Tổng kết các hoạt động Công đoàn , năm học 2015 - 2016

Công văn 34-CĐN Vv Tổng kết các hoạt động Công đoàn , năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 01-05-2016 05:32:32 PM | Đã xem: 643 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Công tác Đoàn thể
Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi Học Kỳ II, năm học 2015-2016 tại Tiểu học Trương Công Định ngày thứ sáu, 6/5/2016

Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi Học Kỳ II, năm học 2015-2016 tại Tiểu học Trương Công Định ngày thứ sáu, 6/5/2016

Thực hiện chỉ đạo của PGD-ĐT nhà trường cử và thông báo Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi Học Kỳ II, năm học 2015-2016 tại Tiểu học Trương Công Định ngày thứ sáu, 6/5/2016 như sau :

Đăng lúc: 28-04-2016 11:55:53 AM | Đã xem: 653 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch 69/KH-UBND Vv triển khai thực hiện các Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GV các cấp học

Kế hoạch 69/KH-UBND Vv triển khai thực hiện các Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GV các cấp học

Kế hoạch 69/KH-UBND Vv triển khai thực hiện các Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GV các cấp học

Đăng lúc: 27-04-2016 01:33:32 AM | Đã xem: 383 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT , UBND Tỉnh và UBND TP Vũng Tàu
Công văn số 2461/UBND-VP: V/v thành lập các điểm thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công văn số 2461/UBND-VP: V/v thành lập các điểm thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Công văn số 2461/UBND-VP: V/v thành lập các điểm thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đăng lúc: 24-04-2016 04:19:23 AM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 444/SGDĐT-VP: V/v treo cờ tổ quốc, nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương và ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2016

Công văn số 444/SGDĐT-VP: V/v treo cờ tổ quốc, nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương và ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2016

Công văn số 444/SGDĐT-VP: V/v treo cờ tổ quốc, nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương và ngày chiến thắng 30/4, ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2016

Đăng lúc: 13-04-2016 02:50:20 PM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo số 105/TB-UBND: V/v Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

Thông báo số 105/TB-UBND: V/v Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

Thông báo số 105/TB-UBND: V/v Nghỉ lễ và treo cờ tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2016

Đăng lúc: 12-04-2016 10:49:40 AM | Đã xem: 99 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về  phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí học tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về phương thức chi trả tiền miễn, giảm học phí và hỗ trợ học phí học tập đối với người học ở các cơ sở giáo dục

Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH vừa được ban hành nhằm hướng dẫn một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Đăng lúc: 12-04-2016 07:45:07 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Chính phủ
Thông báo của trường CĐSP Bà Rịa Vv Tuyển sinh Liên thông năm 2016

Thông báo của trường CĐSP Bà Rịa Vv Tuyển sinh Liên thông năm 2016

Thông báo của trường CĐSP Bà Rịa Vv Tuyển sinh Liên thông năm 2016

Đăng lúc: 11-04-2016 10:48:31 AM | Đã xem: 110 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Thông báo số 144/TB-UBND ngày 25/3/2016 Vv thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2015-2016

Thông báo số 144/TB-UBND ngày 25/3/2016 Vv thi tuyển viên chức giáo dục thành phố Vũng Tàu năm học 2015-2016

Đăng lúc: 03-04-2016 09:01:11 AM | Đã xem: 187 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thời gian tập sự nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Thời gian tập sự nghề nghiệp giáo viên, giảng viên

Ngày 21/3/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05/2016/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên. Theo đó:

Đăng lúc: 26-03-2016 11:08:43 AM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Bộ GD & ĐT
Kết qủa thi HSG cấp Tỉnh giải toán trên Internet ngày 23/11/2016

Kết qủa thi HSG cấp Tỉnh giải toán trên Internet ngày 23/11/2016

Kết qủa thi HSG cấp Tỉnh giải toán trên Internet ngày 23/11/2016

Đăng lúc: 24-03-2016 07:17:41 AM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo danh sách Thí sinh khối 8 - 9 -10 và 11 dự Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh Giải Toán bằng Tiếng Việt ngày 23/3/2016 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh.

Thông báo danh sách Thí sinh khối 8 - 9 -10 và 11 dự Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh Giải Toán bằng Tiếng Việt ngày 23/3/2016 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh.

Thông báo danh sách Thí sinh khối 8 - 9 -10 và 11 dự Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Tỉnh Giải Toán bằng Tiếng Việt ngày 23/3/2016 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh.

Đăng lúc: 22-03-2016 03:19:44 PM | Đã xem: 172 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Công văn số 235/SGDĐT-VP: V/v triển khai Thông tư 35/2015/BGDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Công văn số 235/SGDĐT-VP: V/v triển khai Thông tư 35/2015/BGDĐT về Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

Đăng lúc: 04-03-2016 03:33:57 PM | Đã xem: 393 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Kế hoạch tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh THPT, THCS và TH năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh THPT, THCS và TH năm học 2015 - 2016

Kế hoạch tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh dành cho học sinh THPT, THCS và TH năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 23-02-2016 11:29:08 AM | Đã xem: 408 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT
Thông báo danh sách GV người nước ngoài dạy tăng cường môn Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Văn Linh từ 29/02/2016

Thông báo danh sách GV người nước ngoài dạy tăng cường môn Tiếng Anh tại trường THCS Nguyễn Văn Linh từ 29/02/2016

Từ ngày thứ hai, 29/02/2016 nhà trường hợp đồng liên kết Đào tạo kỹ năng Nghe – Nói cho lớp Anh văn tăng cường các khối 6+7+8 . Nhà trường thông báo danh sách GV người nước ngoài dạy tăng cường môn Tiếng Anh cho 3 khối 6+7+8 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh như sau :

Đăng lúc: 22-02-2016 10:06:07 AM | Đã xem: 360 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo

Các tin khác

1 2 3 ... 28 29 30  Trang sau
 

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 16
  • Khách viếng thăm: 15
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 3994
  • Tháng hiện tại: 104905
  • Tổng lượt truy cập: 2954865

Liên kết

Khai Giảng Năm Học 2014-2015