Công văn 3172/UBND-PGDĐT ngày 29/7/2016 Vv tổ chức tuyển sinh bổ sung lớp 1,6 năm học 2016-2017

Công văn 3172/UBND-PGDĐT ngày 29/7/2016 Vv tổ chức tuyển sinh bổ sung lớp 1,6 năm học 2016-2017

Công văn 3172/UBND-PGDĐT ngày 29/7/2016 Vv tổ chức tuyển sinh bổ sung lớp 1,6 năm học 2016-2017

Đăng lúc: 29-07-2016 05:00:31 PM | Đã xem: 4 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , UBND Tỉnh và UBND TP Vũng Tàu
Công văn số 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD: V/v bổ nhiệm, xếp lương theo TCCD viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học

Công văn số 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD: V/v bổ nhiệm, xếp lương theo TCCD viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học

Công văn số 3561/BGDĐT-NGCBQLCSGD: V/v bổ nhiệm, xếp lương theo TCCD viên chức làm công việc hỗ trợ, phục vụ trong trường học

Đăng lúc: 26-07-2016 06:51:26 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Danh sách các lớp BDTX kèm theo Công văn 414/KH-PGDĐT ngày 22/6/2016 của PGD-ĐT TP Vũng Tàu

Danh sách các lớp BDTX kèm theo Công văn 414/KH-PGDĐT ngày 22/6/2016 của PGD-ĐT TP Vũng Tàu

Danh sách các lớp BDTX kèm theo Công văn 414/KH-PGDĐT ngày 22/6/2016 của PGD-ĐT TP Vũng Tàu

Đăng lúc: 23-07-2016 11:05:50 AM | Đã xem: 208 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kết luận số 112-KL/TU của Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ TP Vũng Tàu Vv triển khai mô hình trường học mới năm học 2016-2017 trên địa bàn Thành phố

Kết luận số 112-KL/TU của Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ TP Vũng Tàu Vv triển khai mô hình trường học mới năm học 2016-2017 trên địa bàn Thành phố

Kết luận số 112-KL/TU của Hội nghị lần thứ sáu BCH Đảng bộ TP Vũng Tàu Vv triển khai mô hình trường học mới năm học 2016-2017 trên địa bàn Thành phố

Đăng lúc: 23-07-2016 10:36:49 AM | Đã xem: 304 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Tin tức
Công văn 3011/UBND-GDĐT ngày 20/7/2016 Vv giải quyết trái tuyến trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

Công văn 3011/UBND-GDĐT ngày 20/7/2016 Vv giải quyết trái tuyến trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

Công văn 3011/UBND-GDĐT ngày 20/7/2016 Vv giải quyết trái tuyến trong tuyển sinh lớp 1, lớp 6.

Đăng lúc: 21-07-2016 06:13:37 PM | Đã xem: 201 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Quyết định số 1822/QĐ-UBND: V/v kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, Giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 1822/QĐ-UBND: V/v kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, Giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định số 1822/QĐ-UBND: V/v kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của GDMN, Giáo dục phổ thông và GDTX tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đăng lúc: 13-07-2016 08:29:11 PM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo tuyển sinh lớp 6, năm học 2016-2017

Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo tuyển sinh lớp 6, năm học 2016-2017

Trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo tuyển sinh lớp 6, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 08-07-2016 10:15:33 AM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017.

Danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017.

Danh sách đề nghị Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017.

Đăng lúc: 25-06-2016 07:07:13 PM | Đã xem: 2018 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Công văn 2449/BGDĐT-GDTH của Bộ GD-ĐT Vv khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Công văn 2449/BGDĐT-GDTH của Bộ GD-ĐT Vv khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp.

Nhằm chấn chỉnh những tiêu cực phát sinh do việc xin học trái tuyến và học chọn lớp, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã ban hành Công văn 2449/BGDĐT-GDTH để khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp. Theo đó, các sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường thực hiện như sau: - Công khai, minh bạch trong tổ chức tuyển sinh, tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, bảo đảm mục tiêu phổ cập giáo dục. - Tuyên truyền, giải thích cho cán bộ quản lí các trường và phụ huynh để hạn chế chạy trường, chạy lớp. - Đảm bảo sự đồng đều về chất lượng giáo dục giữa các trường, các lớp bằng cách: nâng cao năng lực của cán bộ, giáo viên song song với việc tăng cường cơ sở vật chất của nhà trường. - Nghiêm cấm tổ chức các trường chuyên, lớp chọn mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. - Tăng cường kiểm tra, thanh tra và xử lí các hiện tượng tiêu cực nhằm chạy trường, chạy lớp.

Đăng lúc: 04-06-2016 10:51:16 AM | Đã xem: 1114 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 721/SGDĐT-KTKĐCL: Thông báo số liệu đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT NH 2016-2017

Công văn số 721/SGDĐT-KTKĐCL: Thông báo số liệu đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT NH 2016-2017

Công văn số 721/SGDĐT-KTKĐCL: Thông báo số liệu đăng ký dự thi vào lớp 10 trường THPT NH 2016-2017

Đăng lúc: 02-06-2016 06:53:45 PM | Đã xem: 2180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Công văn số 655/SGDĐT-VP: V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016 và khai giảng năm học mới 2016-2017

Công văn số 655/SGDĐT-VP: V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016 và khai giảng năm học mới 2016-2017

Công văn số 655/SGDĐT-VP: V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2015-2016 và khai giảng năm học mới 2016-2017

Đăng lúc: 02-06-2016 09:21:26 AM | Đã xem: 1048 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 881/KTKĐCLGD của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: V/v bố trí điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Công văn số 881/KTKĐCLGD của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục: V/v bố trí điểm thi Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Ngày 25/5/2016 Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đồng ý cho các thí sinh trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự thi tại các địa điểm như sau :

Đăng lúc: 27-05-2016 03:49:08 PM | Đã xem: 902 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 312/PGDĐT Vv thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Công văn số 312/PGDĐT Vv thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Công văn số 312/PGDĐT Vv thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp

Đăng lúc: 21-05-2016 08:41:46 AM | Đã xem: 387 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Danh sách Giáo viên đề nghị làm nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và kỳ thi THPT QG năm học 2015-2016

Danh sách Giáo viên đề nghị làm nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và kỳ thi THPT QG năm học 2015-2016

Nhà trường thông báo Danh sách Giáo viên đề nghị làm nhiệm vụ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017 và kỳ thi THPT QG năm học 2015-2016 như sau

Đăng lúc: 21-05-2016 08:15:33 AM | Đã xem: 1387 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Quyết định số 1769-QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND Tp Vũng Tàu Vv Thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

Quyết định số 1769-QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND Tp Vũng Tàu Vv Thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

Quyết định số 1769-QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND Tp Vũng Tàu Vv Thành lập đoàn kiểm tra xét công nhận TN THCS năm học 2015-2016

Đăng lúc: 17-05-2016 11:02:30 AM | Đã xem: 261 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành tuyển viên chức giáo dục, năm học 2015-2016

Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành tuyển viên chức giáo dục, năm học 2015-2016

Kế hoạch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ thi thực hành tuyển viên chức giáo dục, năm học 2015-2016

Đăng lúc: 11-05-2016 07:14:37 PM | Đã xem: 378 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông tư 08/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 08/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Thông tư 08/BGD&ĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên, giảng viên làm công tác công đoàn không chuyên trách trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Đăng lúc: 09-05-2016 09:46:32 AM | Đã xem: 430 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Bộ GD & ĐT
Công văn 34-CĐN Vv Tổng kết các hoạt động Công đoàn , năm học 2015 - 2016

Công văn 34-CĐN Vv Tổng kết các hoạt động Công đoàn , năm học 2015 - 2016

Công văn 34-CĐN Vv Tổng kết các hoạt động Công đoàn , năm học 2015 - 2016

Đăng lúc: 01-05-2016 05:32:32 PM | Đã xem: 2143 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Công tác Đoàn thể
Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi Học Kỳ II, năm học 2015-2016 tại Tiểu học Trương Công Định ngày thứ sáu, 6/5/2016

Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi Học Kỳ II, năm học 2015-2016 tại Tiểu học Trương Công Định ngày thứ sáu, 6/5/2016

Thực hiện chỉ đạo của PGD-ĐT nhà trường cử và thông báo Danh sách Giáo viên làm nhiệm vụ coi, chấm thi Học Kỳ II, năm học 2015-2016 tại Tiểu học Trương Công Định ngày thứ sáu, 6/5/2016 như sau :

Đăng lúc: 28-04-2016 11:55:53 AM | Đã xem: 707 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Kế hoạch 69/KH-UBND Vv triển khai thực hiện các Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GV các cấp học

Kế hoạch 69/KH-UBND Vv triển khai thực hiện các Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GV các cấp học

Kế hoạch 69/KH-UBND Vv triển khai thực hiện các Thông tư quy định mã số , tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp của GV các cấp học

Đăng lúc: 27-04-2016 01:33:32 AM | Đã xem: 446 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Sở GD&ĐT Tỉnh BR-VT , UBND Tỉnh và UBND TP Vũng Tàu

Các tin khác

1 2 3 ... 29 30 31  Trang sau
 

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

 • Thông báo số 960/TB-SGDĐT: kết quả xét tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016
  Chủ nhật - 24/07/2016 05:32

  KTKDCL

  Số: 960/TB-SGDĐT, ngày 22 tháng 7 năm 2016


  Căn cứ Quy chế thi THPT quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Công cứ công văn số 1078/BGDĐT-KTKĐCL ngày 18 tháng 3 năm 2016 về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ kết quả chấm thi THPT quốc gia năm 2016 của Hội đồng thi Đại học Tôn Đức Thắng và dữ liệu đăng ký xét tốt nghiệp THPT của thí sinh;
  Hội đồng xét tốt nghiệp THPT sở GDĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả xét tốt nghiệp THPT năm học 2015-2016 và đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc TT GDTX thực hiện các nội dung sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Thông báo số 871/TB-SGDĐT: Kết quả xét tuyển bổ sung vào trường THPT năm học 2016-2017
  Thứ năm - 30/06/2016 13:14

  KTKDCL

  Số: 871/TB-SGDĐT, ngày 01 tháng 7 năm 2016. Download

 • Thông báo số 840/TB-SGDĐT: Kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2016-2017
  Thứ tư - 29/06/2016 04:52

  KTKDCL

  Số: 840/TB-SGDĐT, ngày 29 tháng 6 năm 2016


  Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2014 và Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT được bổ sung tại Thông tư 02/2016 TT-BGDĐT ngày 10/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ kết quả chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT, khóa thi ngày 13, 14 tháng 6 năm 2016;
  Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2016-2017 như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 832/SGDĐT-KTKĐCL: V/v quy định về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2016
  Thứ hai - 27/06/2016 12:52

  KTKDCL

  Số: 832/SGDĐT-KTKĐCL, ngày 28 tháng 6 năm 2016


  Kính gửi:
  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
  - Hiệu trưởng các trường THPT;
  - Giám đốc các Trung tâm giáo dục thường xuyên;
  - Hiệu Trưởng trường THPT, trường THCS (nơi đặt điểm thi THPT Quốc gia).
    Để kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 diễn ra đúng theo Quy chế thi và các hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT tạo yêu cầu Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo trường THPT, Trung tâm GDTX, Hiệu Trưởng trường THPT, trường THCS (nơi đặt điểm thi THPT Quốc gia) lưu ý thêm một số vấn đề sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Công văn số 2146/PCBRVT_KT: V/v báo cáo công tác đảm bảo cung cấp điện phục vụ kỳ thi THPT quốc gia...
  Thứ hai - 27/06/2016 05:51

  KTKDCL

  Số: 2146/PCBRVT_KT, ngày 23 tháng 6 năm 2016. Download

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 18
 • Hôm nay: 4576
 • Tháng hiện tại: 181259
 • Tổng lượt truy cập: 3292425

Liên kết

Khai Giảng Năm Học 2014-2015