Công văn số 1390/SGDĐT-KHTC: V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018

Công văn số 1390/SGDĐT-KHTC: V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018

Công văn số 1390/SGDĐT-KHTC: V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017-2018

Đăng lúc: 15-08-2017 03:49:41 PM | Đã xem: 7 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch số 1396/KH-SGDĐT: V/v thời gian năm học 2017-2018

Kế hoạch số 1396/KH-SGDĐT: V/v thời gian năm học 2017-2018

Kế hoạch số 1396/KH-SGDĐT: V/v thời gian năm học 2017-2018

Đăng lúc: 15-08-2017 10:35:58 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017của Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017của Bộ Giáo dục và đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Ngày 8/8/2017, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Chỉ thị 2699/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục; nổi bật là việc đổi mới chương trình giáo dục trung học phổ thông...

Đăng lúc: 12-08-2017 08:05:00 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 21/7/2017 của Thành ủy Vũng Tàu Vv bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục- Đào tạo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 21/7/2017 của Thành ủy Vũng Tàu Vv bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục- Đào tạo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 21/7/2017 của Thành ủy Vũng Tàu Vv bồi dưỡng chính trị hè năm 2017 cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ngành Giáo dục- Đào tạo trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.

Đăng lúc: 27-07-2017 05:20:08 PM | Đã xem: 56 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: V/v quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh BR-VT

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: V/v quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh BR-VT

Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND: V/v quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Đăng lúc: 27-07-2017 11:18:14 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Quyết định số 2049/QĐ-UBND: V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quyết định số 2049/QĐ-UBND: V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Quyết định số 2049/QĐ-UBND: V/v ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Đăng lúc: 27-07-2017 06:05:20 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo số 1214/TB-SGDĐT: V/v kết quả kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thông báo số 1214/TB-SGDĐT: V/v kết quả kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Thông báo số 1214/TB-SGDĐT: V/v kết quả kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018

Đăng lúc: 18-07-2017 06:10:43 PM | Đã xem: 109 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông tư số 16/2017/TT-BGD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thực hiện từ năm học 2017-2018.

Thông tư số 16/2017/TT-BGD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thực hiện từ năm học 2017-2018.

Thông tư số 16/2017/TT-BGD&ĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thực hiện từ năm học 2017-2018. Thông tư này thay thế Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 ...

Đăng lúc: 18-07-2017 04:12:38 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Văn bản cấp trên
Công văn 3989/UBND-PGDĐT Vv Hướng dẫn giải quyết tuyển sinh trái tuyến lớp 1, 6 năm học 2017-2018

Công văn 3989/UBND-PGDĐT Vv Hướng dẫn giải quyết tuyển sinh trái tuyến lớp 1, 6 năm học 2017-2018

Công văn 3989/UBND-PGDĐT Vv Hướng dẫn giải quyết tuyển sinh trái tuyến lớp 1, 6 năm học 2017-2018

Đăng lúc: 14-07-2017 05:33:17 PM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn 478/PGD-ĐT Vv Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, 6 năm học 2017-2018

Công văn 478/PGD-ĐT Vv Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, 6 năm học 2017-2018

Công văn 478/PGD-ĐT Vv Hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 1, 6 năm học 2017-2018

Đăng lúc: 05-07-2017 10:32:04 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Quyết định 3224/QĐ-UBND Vv Phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm học 2017 - 2018

Quyết định 3224/QĐ-UBND Vv Phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm học 2017 - 2018

Quyết định 3224/QĐ-UBND Vv Phê duyệt phương án tuyển sinh lớp 6 trên địa bàn thành phố Vũng Tàu năm học 2017 - 2018

Đăng lúc: 05-07-2017 10:23:04 AM | Đã xem: 69 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 02/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và hội.

Đăng lúc: 14-06-2017 09:39:37 AM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 781/SGDĐT-KT&KĐCL: V/v thông báo lần 1 số liệu ĐKDT vào các trường THPT năm học 2017-2018

Công văn số 781/SGDĐT-KT&KĐCL: V/v thông báo lần 1 số liệu ĐKDT vào các trường THPT năm học 2017-2018

Công văn số 781/SGDĐT-KT&KĐCL: V/v thông báo lần 1 số liệu ĐKDT vào các trường THPT năm học 2017-2018

Đăng lúc: 23-05-2017 05:41:48 PM | Đã xem: 331 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 694/SGDĐT-VP: V/v thực hiện nghiêm thời gian tổng kết năm học 2016-2017, thông báo các kỳ thi trong hè và dự kiến chuẩn bị năm học mới

Công văn số 694/SGDĐT-VP: V/v thực hiện nghiêm thời gian tổng kết năm học 2016-2017, thông báo các kỳ thi trong hè và dự kiến chuẩn bị năm học mới

Công văn số 694/SGDĐT-VP: V/v thực hiện nghiêm thời gian tổng kết năm học 2016-2017, thông báo các kỳ thi trong hè và dự kiến chuẩn bị năm học mới

Đăng lúc: 09-05-2017 10:04:10 AM | Đã xem: 252 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017

Lịch thi Học kỳ II, năm học 2016-2017

Thực hiện công văn 227/PGD-ĐT của Phòng GD&ĐT TP Vũng Tàu Vv Kiểm tra chất lượng Học kỳ II, năm học 2016-2017, trường THCS Nguyễn Văn Linh thông báo Lịch thi Học kỳ II như sau :

Đăng lúc: 17-04-2017 08:44:12 AM | Đã xem: 428 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Công văn số 216/PGDĐT ngày 05/4/2017 : V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2017

Công văn số 216/PGDĐT ngày 05/4/2017 : V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2017

Công văn số 216/PGDĐT ngày 05/4/2017 : V/v nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương; ngày chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2017

Đăng lúc: 05-04-2017 06:08:40 PM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Olympic giải Vật lý lớp 9 và giải Toán bằng Tiếng Anh trên Internet cấp Tỉnh ngày 8+9/3/2016 tại điểm thi THCS Nguyễn Văn Linh

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi Olympic giải Vật lý lớp 9 và giải Toán bằng Tiếng Anh lớp 4 trên Internet cấp Tỉnh ngày 8+9/3/2016 tại điểm thi THCS Nguyễn Văn Linh

Đăng lúc: 07-03-2017 11:38:53 AM | Đã xem: 206 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch số 105/KH-PGDĐT ngày 21/02/2017 Vv Tổ chức Hội thi CBQL giỏi cấp Tiểu học và THCS năm học 2016-2017

Kế hoạch số 105/KH-PGDĐT ngày 21/02/2017 Vv Tổ chức Hội thi CBQL giỏi cấp Tiểu học và THCS năm học 2016-2017

Kế hoạch số 105/KH-PGDĐT ngày 21/02/2017 Vv Tổ chức Hội thi CBQL giỏi cấp Tiểu học và THCS năm học 2016-2017

Đăng lúc: 01-03-2017 06:24:45 PM | Đã xem: 122 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 121/PGDĐT Vv Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển năm học 2017-2018

Công văn số 121/PGDĐT Vv Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển năm học 2017-2018

Công văn số 121/PGDĐT Vv Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển năm học 2017-2018

Đăng lúc: 01-03-2017 10:50:25 AM | Đã xem: 194 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo của Ban tổ chức Quốc gia IOE Vv Tổ chức vòng thi chính thức cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Thông báo của Ban tổ chức Quốc gia IOE Vv Tổ chức vòng thi chính thức cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Thông báo của Ban tổ chức Quốc gia IOE Vv Tổ chức vòng thi chính thức cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Đăng lúc: 28-02-2017 10:17:21 AM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo

Các tin khác

1 2 3 ... 31 32 33  Trang sau
 

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

 • Thông báo số 1285a/TB-SGDĐT: V/v kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh THPT năm học 2017-2018
  Thứ sáu - 28/07/2017 00:04

  KTKDCL

  Số: 1285a/TB-SGDĐT, ngày 28 tháng 7 năm 2017. Download

 • Quyết định số 554/QĐ-SGDĐT: V/v cử Đoàn đại biểu tham dự hội thảo tích hợp hoạt động KĐCLGD với hoạt...
  Thứ năm - 27/07/2017 17:13

  KTKDCL

  Số: 554/QĐ-SGDĐT, ngày 27 tháng 7 năm 2017. Download

 • Báo cáo số 153/BC-SGDĐT: V/v kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017
  Thứ năm - 20/07/2017 18:13

  KTKDCL

  Số: 153/BC-SGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2017


  Căn cứ kết quả chấm thi THPT quốc gia năm 2017 và kết quả xét tốt nghiệp THPT năm học 2016-2017 của Hội đồng thi sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Thông báo số 1242/TB-SGDĐT: V/v kết quả phúc khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017
  Thứ năm - 20/07/2017 18:09

  KTKDCL

  Số: 1242/TB-SGDĐT, ngày 20 tháng 7 năm 2017


  Căn cứ Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông;
  Căn cứ Công văn số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017;
  Căn cứ kết quả chấm thi phúc khảo THPT quốc gia năm 2017 của Hội đồng thi sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

 • Thông báo số 1214/TB-SGDĐT: V/v kết quả kỳ thi Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018
  Thứ hai - 17/07/2017 17:12

  KTKDCL

  Số: 1214/TB-SGDĐT, ngày 18 tháng 7 năm 2017


  Căn cứ Quyết định số 1148/QĐ-UBND ngày 28 tháng 4 năm 2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt phương án thi THPT quốc gia năm 2017, xét tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2017-2018;
  Căn cứ Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và kết quả chấm thi, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017-2018, khóa thi ngày 07,08/07/2017;
  Căn cứ Kết luận Hội nghị của Hội đồng tuyển sinh THPT Sở GD&ĐT, ngày 17/07/2017;
  Sở GD&ĐT thông báo kết quả kỳ thi như sau:

  Xem chi tiết trong tập tin đính kèm. Download

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

 • Đang truy cập: 7
 • Khách viếng thăm: 5
 • Máy chủ tìm kiếm: 2
 • Hôm nay: 1368
 • Tháng hiện tại: 30149
 • Tổng lượt truy cập: 4322593

Liên kết

Khai Giảng Năm Học 2014-2015