Thời khóa biểu điều chỉnh thực hiện từ thứ hai, 06/02/2017

Thời khóa biểu điều chỉnh thực hiện từ thứ hai, 06/02/2017

Thời khóa biểu điều chỉnh thực hiện từ thứ hai, 06/02/2017

Đăng lúc: 18-01-2017 09:05:29 AM | Đã xem: 5 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Quyết định khen thưởng tập thể lớp và học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi và Tiên tiến HKI, năm học 2016-2017

Quyết định khen thưởng tập thể lớp và học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi và Tiên tiến HKI, năm học 2016-2017

Quyết định khen thưởng tập thể lớp và học sinh đạt danh hiệu Học sinh giỏi và Tiên tiến HKI, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 05-01-2017 08:23:41 PM | Đã xem: 146 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Phân công các giáo viên hướng dẫn, quản lý  học sinh phục vụ thi Giáo viên giỏi, sáng ngày thứ bảy,07/01/2017

Phân công các giáo viên hướng dẫn, quản lý học sinh phục vụ thi Giáo viên giỏi, sáng ngày thứ bảy,07/01/2017

Nhà trường thông báo việc phân công các giáo viên hướng dẫn, quản lý học sinh phục vụ thi Giáo viên giỏi, sáng ngày thứ bảy,07/01/2017 như sau :

Đăng lúc: 05-01-2017 10:01:52 AM | Đã xem: 240 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động giáo dục NGLL , Thông báo
Danh sách 626 Học sinh đạt Danh hiệu Học sinh giỏi và 540 Học sinh đạt Danh hiệu Học sinh Tiên tiến HKI năm học 2016-2017 của trường THCS Nguyễn Văn Linh

Danh sách 626 Học sinh đạt Danh hiệu Học sinh giỏi và 540 Học sinh đạt Danh hiệu Học sinh Tiên tiến HKI năm học 2016-2017 của trường THCS Nguyễn Văn Linh

Nhà trường thông báo cho 36 GVCN lớp ký nhận Giấy khen, phần thưởng cho ... 626 Học sinh đạt Danh hiệu Học sinh giỏi và 540 Học sinh đạt Danh hiệu Học sinh Tiên tiến tại Văn thư để trao thưởng tại Hội nghị CMHS Sơ kết HKI, năm học 2016-2017 vào ngày Chủ nhật 08/01/2017.

Đăng lúc: 04-01-2017 07:01:16 PM | Đã xem: 264 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Thư mời của UBND TP Vũng Tàu Vv Dự Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách năm 2017.

Thư mời của UBND TP Vũng Tàu Vv Dự Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách năm 2017.

Thư mời của UBND TP Vũng Tàu Vv Dự Hội nghị giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu - chi ngân sách năm 2017.

Đăng lúc: 28-12-2016 10:10:35 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , UBND Tỉnh và UBND TP Vũng Tàu
Các quyết định khen thưởng học sinh giỏi và các nhóm giáo viên có thành tích tham gia bồi dưỡng các môn Tiếng Anh, Toán (Tiếng Việt), Toán (Tiếng Anh) và Vật Lý trên Internet cấp trường, năm học 2016-2017.

Các quyết định khen thưởng học sinh giỏi và các nhóm giáo viên có thành tích tham gia bồi dưỡng các môn Tiếng Anh, Toán (Tiếng Việt), Toán (Tiếng Anh) và Vật Lý trên Internet cấp trường, năm học 2016-2017.

Các quyết định khen thưởng học sinh giỏi và các nhóm giáo viên có thành tích tham gia bồi dưỡng các môn Tiếng Anh, Toán (Tiếng Việt), Toán (Tiếng Anh) và Vật Lý trên Internet cấp trường, năm học 2016-2017.

Đăng lúc: 23-12-2016 06:06:45 PM | Đã xem: 258 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Công văn 887/TB-PGD Vv nhập liệu phần mềm Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ, năm học 2016-2017

Công văn 887/TB-PGD Vv nhập liệu phần mềm Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ, năm học 2016-2017

Công văn 887/TB-PGD Vv nhập liệu phần mềm Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 23-12-2016 05:54:38 PM | Đã xem: 81 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo đề cương và ma trận đề thi Học kỳ I, năm học 2016-2017

Thông báo đề cương và ma trận đề thi Học kỳ I, năm học 2016-2017

Thông báo đề cương và ma trận đề thi Học kỳ I, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 09-12-2016 05:39:00 PM | Đã xem: 292 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Công tác chuyên môn , Thông báo
Thông báo về triển khai kế hoạch  cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46

Thông báo về triển khai kế hoạch cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46

Thông báo về triển khai kế hoạch cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 46

Đăng lúc: 07-12-2016 04:58:58 PM | Đã xem: 237 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo , Công tác đội TNTP
Thông báo Vv điều chỉnh phân công nhập liệu phổ cập, năm học 2016 - 2017

Thông báo Vv điều chỉnh phân công nhập liệu phổ cập, năm học 2016 - 2017

Thông báo Vv điều chỉnh phân công nhập liệu phổ cập, năm học 2016 - 2017

Đăng lúc: 06-12-2016 07:30:52 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Quyết định thành lập Ban kiểm kê tải sản năm 2016 và Kế hoạch kiểm kê tải sản năm 2016

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tải sản năm 2016 và Kế hoạch kiểm kê tải sản năm 2016

Quyết định thành lập Ban kiểm kê tải sản năm 2016 và Kế hoạch kiểm kê tải sản năm 2016

Đăng lúc: 02-12-2016 10:57:02 AM | Đã xem: 155 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường, năm học 2016-2017

Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường, năm học 2016-2017

Kế hoạch khám sức khỏe định kỳ cho học sinh toàn trường, năm học 2016-2017

Đăng lúc: 02-11-2016 11:36:08 AM | Đã xem: 472 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Thông báo mời dự chuyên đề của cụm 3 trong tuần 10 các môn Văn Toán và tuần 11 môn Sinh

Thông báo mời dự chuyên đề của cụm 3 trong tuần 10 các môn Văn Toán và tuần 11 môn Sinh

Thông báo mời dự chuyên đề của cụm 3 trong tuần 10 các môn Văn Toán và tuần 11 môn Sinh.

Đăng lúc: 24-10-2016 09:10:35 AM | Đã xem: 416 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Kế hoạch khám sàng lọc đo thị lực cho học sinh toàn trường

Kế hoạch khám sàng lọc đo thị lực cho học sinh toàn trường

Kế hoạch khám sàng lọc đo thị lực cho học sinh toàn trường

Đăng lúc: 10-10-2016 07:48:22 AM | Đã xem: 561 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Lịch công tác Năm học 2016 - 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu

Lịch công tác Năm học 2016 - 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu

Lịch công tác Năm học 2016 - 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Vũng Tàu

Đăng lúc: 04-10-2016 11:42:31 AM | Đã xem: 560 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn 269/UBND của UBND Phường 8 -TP Vũng Tàu  Vv phê duyệt các khoản thu đầu năm học 2016-2017

Công văn 269/UBND của UBND Phường 8 -TP Vũng Tàu Vv phê duyệt các khoản thu đầu năm học 2016-2017

Công văn 269/UBND của UBND Phường 8 -TP Vũng Tàu Vv phê duyệt các khoản thu đầu năm học 2016-2017

Đăng lúc: 16-09-2016 04:50:43 PM | Đã xem: 657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 633/PGDĐT-CĐGD: V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC, người lao động năm học 2016-2017

Công văn số 633/PGDĐT-CĐGD: V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC, người lao động năm học 2016-2017

Công văn số 633/PGDĐT-CĐGD: V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB-CC-VC, người lao động năm học 2016-2017

Đăng lúc: 14-09-2016 02:22:24 PM | Đã xem: 352 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn số 4030/UBND-VP ngày 12/9/2016 của UBND TP Vũng Tàu Vv thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy Tiếng Anh trong trường học giai đoạn 2016 - 2020

Công văn số 4030/UBND-VP ngày 12/9/2016 của UBND TP Vũng Tàu Vv thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy Tiếng Anh trong trường học giai đoạn 2016 - 2020

Công văn số 4030/UBND-VP ngày 12/9/2016 của UBND TP Vũng Tàu Vv thuê giáo viên người nước ngoài giảng dạy Tiếng Anh trong trường học giai đoạn 2016 - 2020

Đăng lúc: 14-09-2016 07:35:55 AM | Đã xem: 320 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Công văn Số 3838/UBND-NV ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu Vv Triển khai thực hiện công văn số 6255/UBND-SNV của UBND Tỉnh về việc thuyên chuyển viên chức.

Công văn Số 3838/UBND-NV ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu Vv Triển khai thực hiện công văn số 6255/UBND-SNV của UBND Tỉnh về việc thuyên chuyển viên chức.

Công văn Số 3838/UBND-NV ngày 01/9/2016 của UBND thành phố Vũng Tàu Vv Triển khai thực hiện công văn số 6255/UBND-SNV của UBND Tỉnh về việc thuyên chuyển viên chức.

Đăng lúc: 12-09-2016 09:09:52 AM | Đã xem: 230 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Thông báo
Giới thiệu một số hình ảnh Khai giảng năm học 2016 – 2017 của Trường THCS Nguyễn Văn Linh

Giới thiệu một số hình ảnh Khai giảng năm học 2016 – 2017 của Trường THCS Nguyễn Văn Linh

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2016, cùng với các trường học trong cả nước, trường THCS Nguyễn Văn Linh đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017. Buổi Lễ diễn ra trong trong khí vui tươi phấn khởi, trang trọng, gọn nhẹ, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong CB-GV-HS và qúy Đại biểu. Đến dự Lễ có ông Vũ Hồng Thuấn - Trưởng phòng Quản lý đô thị; bà Nguyễn Thu Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Phường 8, ông Phạm Huy Liền - P.Chủ tịch UBND Phường Nguyễn An Ninh, đại biểu các cơ quan ban ngành, đoàn thể của thành phố, phường 8 , phường Nguyễn An Ninh , các đơn vị tham gia thi công xây dựng trường và các cơ quan hữu quan, Các ông bà trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường, các ông bà đại diện cho 36 chi hội cha mẹ học sinh lớp. Các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh trong toàn trường. Tập thể CB-GV-NV và HS trường THCS Nguyễn Văn Linh TP Vũng Tàu đã nhận được nhiều lẵng hoa, khánh vàng, cùng những lời chúc mừng tốt đẹp của các tập thể cơ quan và nhiều cá nhân, đây là niềm động viên cổ vũ cho Thầy trò trường THCS Nguyễn Văn Linh khi bước vào năm học mới. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh trong buổi Lễ Khai giảng năm học 2016 – 2017

Đăng lúc: 07-09-2016 10:58:18 AM | Đã xem: 513 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: Hoạt động giáo dục NGLL , Thông báo

Các tin khác

1 2 3 ... 30 31 32  Trang sau
 

PHÒNG KT&KĐCL SỞ GIÁO DỤC BRVT

Giới thiệu về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

    Nguyễn Văn Linh tên thật là Nguyễn Văn Cúc, còn gọi là Mười Cúc, sinh tại Hà Nội, quê quán ở làng Yên Phú, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông xuất thân trong một gia đình công chức. [1] Năm 1929, tham gia học sinh đoàn do Hội Việt Nam...

Bộ đếm

  • Đang truy cập: 18
  • Hôm nay: 1290
  • Tháng hiện tại: 41178
  • Tổng lượt truy cập: 3854439

Liên kết

Khai Giảng Năm Học 2014-2015